Sloordelle 62
1160 Oudergem

Gewestelijke referentie 02/PU/1819956
Gemeentelijke referentie 18062
Gebruikersnaam 1819956
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 24 februari 2022 tot donderdag 10 maart 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Vervangen van de ramen in hout aan de voorgevel door ramen in aluminium en het conform stellen van het garagedeur en van een luifel

Chronologie

Fase Datum
Indiening 18-10-2021
Bijkomende elementen 01-02-2022
Begin van openbaar onderzoek 24-02-2022
Einde van openbaar onderzoek 10-03-2022
Overlegcommissie 24-03-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 07-04-2022
 Einde van de opschorting 12-05-2022
Betekening van de beslissing 11-05-2022

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
23-04-1976 PU/594592 23-04-1976
04-06-1971 PU/594590 04-06-1971
03-04-1950 PU/594587 03-04-1950

Tijdslijn