#}

Rokloosterstraat 10
1160 Oudergem

Installation de chantier prévue pour le projet de restauration et de rénovation de la maison du meunier du Rouge-cloitre ayant un permis d'urbanisme en cours de validité (02/PFU/1695763)

Wettelijke basis

Plaatsen van tijdelijke evenementele installaties of tijdelijke installaties voor een werf Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 11 van het besluit

Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PFU/1932577
Gemeentelijke referentie 18806
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 13-02-2024
Volledig dossier 11-03-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 11-03-2024
Geldigheid van de vergunning 11-03-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens