#}

Station STIB Delta
1160 Oudergem

Realiseren van een schuilplaats voor de opleidingen perronsgevels.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PFD/1911074
Gemeentelijke referentie 18654
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 17-08-2023
Bijkomende elementen 15-09-2023
Volledig dossier 05-10-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 15-12-2023
Geldigheid van de vergunning 15-12-2026
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens