#}

Herrmann-Debrouxlaan 44
1160 Oudergem

Lopend openbaar onderzoek

Ingrijpend verbouwen van een kantoorgebouw (10.342m²) tot een gebouw voor gemengd gebruik met 71 wooneenheden (8.007m²) en 1.954m² kantoorruimte, met 134 overdekte parkeerplaatsen (auto's/ motorfietsen) en 153 fietsenstallingen

10 bomen te kappen
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 27 mei 2024 tot dinsdag 25 juni 2024


Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 10.342 m² 1.954 m² Te bepalen -8.388 m²
Huisvesting 0 m² 8.007 m² Te bepalen 8.007 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PFD/1909402
Gemeentelijke referentie 18817
Versie 1
Referentie gemengd karakter IPE/1B/2023/1909374

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 29-07-2023
Bijkomende elementen 23-02-2024
Volledig dossier 05-04-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 27-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 25-06-2024
Overlegcommissie 11-07-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens