Edmond Van Nieuwenhuyselaan 2
1160 Oudergem

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Effectenverslag

Referenties

Nova referentie02/PFD/1742671
Identificatiecode1742671
Leefmilieu BrusselIPE/1B/2020/1742932

Chronologie

Stap Datum
Indiening 25-02-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 20-04-2020
Begin van openbaar onderzoek 02-09-2020
Einde van het openbaar onderzoek 01-10-2020
Overlegcommissie 15-10-2020
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

3 kantoorgebouwen afbreken, twee woonblokken bouwen (B en C) voor 144 appartementen in totaal, met een heraangelegde ondergrondse parking voor 172 auto's, evenals een kantoorgebouw (A: 7.151 m²) met een ondergrondse parking voor 25 auto's, 39 hoogstammen vellen en de site in zijn geheel heraanleggen

Betrokken percelen

21332B0439/00V000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 0 m² 13.921 m² Te bepalen
Kantoor 21.294 m² 7.343 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
29-04-2008 02/PFD/190038 11-08-2008 Toegekend
27-11-1987 PU/678400 27-11-1987 Toegekend
02/REG/473328 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten Stedenbouw en milieu

Contact voor dit dossier

info@urban.brussels
vermeld in uw mededelingen de Nova-referentie en de betrokken gemeente

Tijdlijn