#}

Waversesteenweg 1212
1160 Oudergem

Plaats twee uithangborden evenwijdig en loodrecht op de gevel voor het bedrijf "Vanden Borre Kitchen".

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 2 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/ENS/1928990
Gemeentelijke referentie ENS/80
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 15-01-2024
Volledig dossier 25-01-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 02-04-2024
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens