#}

Vorstlaan 320
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

exploitatie van garageboxen

Openbaar onderzoek

van donderdag 18 april 2024 tot donderdag 2 mei 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/CL2/1917186
Gemeentelijke referentie PE/1621

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 10-10-2023
Volledig dossier 10-04-2024
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 18-04-2024
Einde van openbaar onderzoek 02-05-2024
Betekening van de beslissing 04-06-2024
Geldigheid van de vergunning 04-06-2039
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens