#}

Jean Van Horenbeecklaan 198-204
1160 Oudergem

Vellen van 2 bomen

2 bomen te kappen
Wettelijke basis

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/AA/1896633
Gemeentelijke referentie 23/ARB/5
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 21-03-2023
Bijkomende elementen 03-10-2023
Volledig dossier 20-12-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 21-02-2024
Begin van de werken 14-03-2024
Einde van de werken 15-03-2024
Geldigheid van de vergunning 21-02-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens