#}

Neerpedestraat 406
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Renoveren en verbouwen van een ééngezinshuis

Anderlecht
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 22 februari 2024 tot donderdag 7 maart 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 128 m² 139 m² Te bepalen 11 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1912226
Gemeentelijke referentie PU 53043
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.

 Dossier in onderzoek terwijl een beslissing datum werd ingevoerd

Chronologie
Indiening 30-08-2023
Bijkomende elementen 21-11-2023
Volledig dossier 22-12-2023
Begin van openbaar onderzoek 22-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 07-03-2024
Overlegcommissie 14-03-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 27-03-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing 17-05-2024
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens