#}

Itterbeekse Laan 37
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Uitbreiden van een woning in achtergevel met de bouwen van een plate dak, inrichten van een badkamer op de 1ste verdieping en 2 kamers + in orde brengen van de vervanging van ramen in voorgevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 30 januari 2024 tot dinsdag 13 februari 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1911722
Gemeentelijke referentie PU 53032
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 24-08-2023
Bijkomende elementen 04-12-2023
Volledig dossier 20-12-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 30-01-2024
Einde van openbaar onderzoek 13-02-2024
Overlegcommissie 22-02-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 27-02-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens