#}

Léon Delacroixstraat
1070 Anderlecht

Vervangen van de bestaande paneel door een digitale totem (Delacroix metro - toegang n°1)

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en) Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1911579
Gemeentelijke referentie PU 53027
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 23-08-2023
Bijkomende elementen 16-01-2024
Volledig dossier 16-01-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 07-03-2024
Geldigheid van de vergunning 07-03-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens