#}

Jules Graindorlaan
1070 Anderlecht

Plaatsen van een digitale totem (Jacques Brel metro - toegang n°4)

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en) Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1911068
Gemeentelijke referentie PU 53001
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 17-08-2023
Bijkomende elementen 14-12-2023
Volledig dossier 16-01-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 21-03-2024
Geldigheid van de vergunning 21-03-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens