#}

Grisarstraat 33
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

In orde brengen van de woning op gelijkvloers met de overdekking van een deel van de koer + de bouwen van een duplex met de zolderverdieping

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 28 maart 2024 tot donderdag 11 april 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1907436
Gemeentelijke referentie PU 52965
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 10-07-2023
Bijkomende elementen 20-12-2023
Volledig dossier 27-12-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 28-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 11-04-2024
Overlegcommissie 18-04-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 24-04-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens