#}

Soetkindreef 35
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Renoveren en verbouwen van een ééngezinshuis + vellen en herplant 4 hoogstammige bomen

Anderlecht
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van zaterdag 16 december 2023 tot zaterdag 30 december 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1902783
Gemeentelijke referentie PU 52916
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.

 Het aantal te vellen bomen wordt niet op gestructureerde wijze vermeld

Chronologie
Indiening 30-05-2023
Bijkomende elementen 21-09-2023
Volledig dossier 26-09-2023
Begin van openbaar onderzoek 16-12-2023
Einde van openbaar onderzoek 30-12-2023
Overlegcommissie 11-01-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 29-01-2024
 Einde van de opschorting 29-05-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 29-05-2024
Betekening van de beslissing 01-07-2024
Geldigheid van de vergunning 01-07-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens