#}

Cyriel Buyssestraat 21
1070 Anderlecht

In orde brengen van het sluiten van de terrassen op de 1ste en 2de verdieping

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1902654
Gemeentelijke referentie PU 52911
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 30-05-2023
Bijkomende elementen 15-12-2023
Volledig dossier 02-02-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 28-03-2024
Geldigheid van de vergunning 28-03-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens