#}

Rue Hector Genard 20
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Verbouwen en in orde brengen van een flatgebouw

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 24 maart 2023 tot vrijdag 7 april 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 20 m² 0 m² 0 m² -20 m²
Huisvesting 114 m² 177 m² 177 m² 63 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1859730
Gemeentelijke referentie PU 52686
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 27-10-2022
Bijkomende elementen 15-12-2022
Volledig dossier 16-12-2022
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 24-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 07-04-2023
Overlegcommissie 20-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 27-04-2023
 Einde van de opschorting 11-08-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 11-08-2023
Betekening van de beslissing 25-10-2023
Geldigheid van de vergunning 25-10-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens