#}

Bizetplein
1070 Anderlecht

Behouden van een reclame uithangbord type 8m²

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en) Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1858239
Gemeentelijke referentie PU 52670
Versie 1
Dossier in beroep 01/GOU_PU/1907679

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 14-10-2022
Bijkomende elementen 25-01-2023
Volledig dossier 13-03-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 23-05-2023
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens