#}

Adolphe Willemynsstraat 354
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Construire une extension arrière sur 2 niveaux, agencer la maison en une unifamiliale kangourou, aménager la zone de cour et jardin

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 10 maart 2023 tot vrijdag 24 maart 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 150 m² 190 m² 190 m² 40 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1833304
Gemeentelijke referentie PU 52377
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 03-03-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 10-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 24-03-2023
Overlegcommissie 30-03-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 04-04-2023
 Einde van de opschorting 25-05-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 22-02-2023
Betekening van de beslissing 28-06-2023
Geldigheid van de vergunning 28-06-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens