#}

Bergense Steenweg 106
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Mise en conformité d'un immeuble de rapport et des extensions arrière, avec remplacement de la vitrine du rez-de-chaussée commercial, suppression du recul en façade et ajout d'une porte d'accès aux logements

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 22 februari 2024 tot donderdag 7 maart 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1795627
Gemeentelijke referentie PU 52094
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 09-08-2021
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 22-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 07-03-2024
Overlegcommissie 14-03-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 20-03-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens