#}

Peterbospark 12-15
1070 Anderlecht

Effectuer la réfection de l'étanchéité des terrasses, réparer le béton et remplacer des gardes-corps aux immeubles de logements n° 12, 13, 14 et 15

Wettelijke basis

Verbouwen of renoveren zonder wijzigen van het volume

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PFD/224765
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 27-01-2009
Volledig dossier 10-03-2009
Betekening van de beslissing 10-03-2009
Geldigheid van de vergunning 09-03-2011
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens