#}

Lennikse Baan 313-315
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Wijziging van vergunning 01/PFD/1811561: wijziging van bepaalde aspecten van de gevel en technische elementen (zonder wijziging van het volume, de bestemming en het aantal woningen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 22 maart 2024 tot vrijdag 5 april 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 5.896 m² 5.786 m² Te bepalen -110 m²
Andere 1.749 m² 1.859 m² Te bepalen 110 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PFD/1926811
Gemeentelijke referentie PU 53226
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 19-12-2023
Bijkomende elementen 05-02-2024
Volledig dossier 16-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 22-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 05-04-2024
Overlegcommissie 18-04-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 24-05-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens