#}

Morieljeshoek
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Bouwen van een complex van 3 appartementsgebouwen op de percelen P en R van de verkavelingsvergunning "Quartier Erasmus" en op het perceel Q van het BBP "Chaudron

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van zaterdag 9 maart 2024 tot zondag 7 april 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 0 m² 18.199 m² Te bepalen 18.199 m²
Last: 1.273,00 x 50,00  € 63.650,00  €
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PFD/1909720
Gemeentelijke referentie PU 53142
Versie 1
Referentie gemengd karakter IPE/1B/2023/1909695

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 02-08-2023
Bijkomende elementen 23-01-2024
Volledig dossier 09-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 09-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 07-04-2024
Overlegcommissie 18-04-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 03-05-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens