#}

Eugène Ysayelaan 85
1070 Anderlecht

Wettelijke basis

het uitbaten van een opslagplaats voor een stookoliehouder van 3000 l. en een elektrische motor van 1/6 HP voor het aandrijven van een brander

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 01/CL3/1909608
Gemeentelijke referentie PE 211/V/1954

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Gemeentelijke voorafgaande aangifte

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De datum van de betekening zou niet voor de indieningsdatum mogen liggen

Chronologie
Indiening 01-08-2023
Betekening van de beslissing 22-06-1954
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens