#}

Avenue Paul Deschanel 9
1030 Schaerbeek

Regularisatie appartementsgebouw:

Er werd een vergunning verleend op 29/11/2019 voor de gevelrenovatie van het gebouw en het na-isoleren van daken en zijgevels.

De werken werden conform deze vergunning uitgevoerd met uitzondering van volgende punten:

1. 4 ramen in de voorgevel werden niet gewijzigd (2de en 6de verdieping) waarbij de verdeling van de onderliggende panelen dus afwijkt van de andere ramen. Deze ramen zullen in de toekomst nog gewijzigd worden naar model van de anderen en conform vergunning 29/11/2019
2. Er werden screens (opbouw) geplaatst. De profielen en de screenbak zijn qua kleur aangesloten op het buitenschrijnwerk. De screendoek zelf is licht grijs. Het betreft 6 appartementen (3de verdiep rechts, 4de verdiep rechts, 5de verdiep links, 7de verdiep links en 8ste verdiep volledig).
3. De balustrades in de voorgevel (verdiep 1 t.e.m. 8) van de zijbeuken links en rechts werden niet gewijzigd zoals op vergunning 29/11/2019. Het betreffen nog steeds de balustrades van voor de verbouwing.
4. In de achtergevel werden de schuivende panelen zonnewering niet geplaatst.

Base légale

Construire, reconstruire, transformer et/ou placer une installation fixe sans l'intervention obligatoire d'un architecte chap. II et chap III, section 1, sous-section 2 de l'arrêté

Autre

Historique des demandes

Demandes de permis à la localisation similaire

Ligne du temps
Références
Référence régionale 15/PU/1938454
Référence communale 2024/136=208/009
Version 1

Demande de permis d'urbanisme
Les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme sont listés par le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT).

La commune est l'autorité délivrante pour cette demande de permis, conformément à la règle générale qui indique qu'en Région bruxelloise la délivrance des permis d'urbanisme relève de la compétence des communes (collège des bourgmestre et échevins).
Chronologie
Dépôt 27-03-2024
Notification de la décision
Instances d'avis
Aucune instance d'avis renseignée
Données publiques