#}

Avenue de Jette 90-220
1081 Koekelberg

Deze aanvraag heeft betrekking op het bekomen van een nachtvergunning voor grondboringen in kader van milieuhygiënisch onderzoek, boringen dienen uitgevoerd te worden buiten de diensturen. De boringen zijn niet gelegen op openbaar domein maar zullen uitgevoerd worden ter hoogte van tramsporen. Het betreft een mobiele werf met standaard signalisatie in combinatie met een seingever om de veiligheid te kunnen garanderen. Alsook worden er bewonersbrieven voorzien ter hoogte van de boorpunten, indien mogelijk worden machinale boringen zoveel mogelijk vermeden.

Base légale

Autre

Historique des demandes

Demandes de permis à la localisation similaire

Ligne du temps
Références
Référence régionale 10/PFD/1938413
Version 1

Demande de permis d'urbanisme
Les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme sont listés par le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT).

Le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale est l'autorité délivrante pour cette demande de permis.
Chronologie
Dépôt 27-03-2024
Notification de la décision
Instances d'avis
Aucune instance d'avis renseignée
Question technique sur le dossier

info@urban.brussels
ou via le gestionnaire de la commune.

Dans vos communications, précisez la référence régionale et la commune concernée

Données publiques