FR    NL   

Sint-Bernardusstraat 123
1060 Sint-Gillis

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentiePU/703244
Identificatiecode1753986
Gemeentelijke referentiePU2018-251

Chronologie

Stap Datum
Indiening 26-10-2018
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 04-09-2020
Overlegcommissie 06-10-2020
Kennisgeving van besluit 17-11-2020

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

de woning op het gelijkvloers uitbreiden aan het grootste deel van de kelder

Betrokken percelen

21013B0312/00L023

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 106 m² 106 m² Geweigerd

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
23-10-2006 PU/273826 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

120 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn