Louis Lepoutrelaan 53
1050 Elsene

Gewestelijke referentie PU/699205
Gemeentelijke referentie PU2018/379-213/53 FULL SCN
Gebruikersnaam 1743817
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 16 april 2021 tot vrijdag 30 april 2021. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Het huis verbouwen en in 2 woningen verdelen, met onder name, de vergroting van de Engelse koer, het bouwen van een passerel en een buitentrap aan de achterkant van de eerste verdieping, van balkons aan de achterkant van het hoofdgebouw, de uitbreiding van het dakvolume met verhoging van een gemene muur

Chronologie

Fase Datum
Indiening 20-09-2018
Bijkomende elementen 26-03-2021
Begin van openbaar onderzoek 16-04-2021
Einde van openbaar onderzoek 30-04-2021
Overlegcommissie 23-06-2021
Betekening van de beslissing 05-01-2022

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 510 m² 538 m² 538 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
Ontbrekend gegeven PU/652538

Tijdslijn