Koninginnelaan 190
1000 Brussel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentiePU/684672
Identificatiecode1536436
Gemeentelijke referentieR570/2018
Leefmilieu BrusselR1159/2018

Chronologie

Stap Datum
Indiening 05-06-2018
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 10-05-2019
Begin van openbaar onderzoek 16-05-2019
Einde van het openbaar onderzoek 30-05-2019
Overlegcommissie 11-06-2019
Kennisgeving van besluit 16-07-2020

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

gebruikswijziging van café-bar in wasserij en stomerij/droogkuis; wijzigen van het uitstalraam; plaatsen van een schouw aan de achtergevel;

Betrokken percelen

21813D0526/00P010

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Handelszaak 105 m² 105 m² 105 m²

Vergunnings geschiedenis

Geen gegevens beschikbaar

Theoretische verwerkingstijd

120 dagen

Documenten Stedenbouw en milieu

Geen document beschikbaar

Tijdlijn