Waterloose Steenweg 633
1050 Elsene

Gewestelijke referentie PU/678486
Gemeentelijke referentie PU2018/169-315/633 Full scan
Gebruikersnaam 1530557
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 30 december 2019 tot maandag 13 januari 2020. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De structurele werken in overeenstemming brengen met name het creëren van een volume op de derde verdieping, het inrichten van een trap naar het dak, de wijziging van baaien achteraan en de verandering van de vensterramen vooraan, een volume verhogen om er een duplex met 2 kamers te creëren

Chronologie

Fase Datum
Indiening 27-04-2018
Bijkomende elementen 06-12-2019
Begin van openbaar onderzoek 30-12-2019
Einde van openbaar onderzoek 13-01-2020
Overlegcommissie 29-01-2020
Betekening van de beslissing 08-12-2021

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 135 m² 175 m² Ontbrekend gegeven

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
24-07-2017 PU/645614 26-02-2018
17-11-2014 PU/552916 20-10-2016
03-06-2013 PU/488087 20-09-2013
19-03-2012 PU/463588 10-12-2012
05-08-2005 PU/378946 11-10-2006
Ontbrekend gegeven PU/375031
Ontbrekend gegeven PU/672399

Tijdslijn