Dupontstraat 014
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie PU/673359
Gemeentelijke referentie 2018/132=071/014-016
Gebruikersnaam 1525711
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 6 september 2019 tot vrijdag 20 september 2019. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk

Voorwerp van de aanvraag

In een gebouw met 7 woningen, regulariseren van de bouw van een dakkapel aan de voor- en achtergevel, wijzigen van de bestemming van het gelijkvloers vooraan in dienstenhandel (wassalon), bouwen van bijgebouwen op alle verdiepingen, plaatsen van een veranda op de 3de verdieping, verlengen van het linker bijgebouw over de ganse perceelsdiepte en aanleggen van een terras op het dak ervan, wijzigen van de inrichting van de woningen, uitvoeren van structurele binnenwerken en wijzigen van de voor- en achtergevels

Chronologie

Fase Datum
Indiening 20-03-2018
Begin van openbaar onderzoek 06-09-2019
Einde van openbaar onderzoek 20-09-2019
Overlegcommissie 03-10-2019
Betekening van de beslissing 17-08-2021

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 392 m² 478 m² Geweigerd
Handelszaak 50 m² Niet meegedeeld Geweigerd
Andere 49 m² 69 m² Geweigerd

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
07-06-2022 04/IPEEXT/1844293 05-07-2022
10-05-2022 15/PU/1841315
22-02-2022 04/IPEEXT/1832380 28-03-2022
10-06-2021 04/IPEEXT/1789183 18-06-2021
02-04-2021 04/IPEEXT/1782024 16-04-2021
22-01-2021 04/IPEEXT/1773056 18-02-2021
04-03-2020 04/IPEEXT/1743936 31-07-2020
13-06-2019 04/IPETMP/1716286 26-09-2019

Tijdslijn