Gaucheretstraat 139
1030 Schaarbeek

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerkHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentiePU/659136
Identificatiecode1512240
Gemeentelijke referentie2017/557=109/139

Chronologie

Stap Datum
Indiening 08-12-2017
Extra elementen 09-10-2018
Ontvangstbevestiging volledig dossier 01-07-2019
Begin van openbaar onderzoek 05-09-2019
Einde van het openbaar onderzoek 19-09-2019
Overlegcommissie 03-10-2019
Kennisgeving van besluit 03-06-2021

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Aanvraag: op een perceel met een voorgebouw (lokalen horende bij de productieactiviteit en 2 woningen) en een achtergebouw (productieactiviteit), in overeenstemming brengen van de wijziging van de bestemming van het gelijkvloers van productieactiviteit in handel (apotheek) voor het voorgebouw en van productieactiviteit in huisvesting (bijkomende woning) voor het achtergebouw, bouwen van een bijgebouw op het gelijkvloers en wijzigen van de voorgevel Vergunning: op een perceel met een voorgebouw (lokalen horende bij de productieactiviteit en 2 woningen) en een achtergebouw (productieactiviteit), in overeenstemming brengen van de wijziging van de bestemming van het gelijkvloers van productieactiviteit in handel (apotheek) voor het voorgebouw, bouwen van een bijgebouw op het gelijkvloers en wijzigen van de voorgevel

Betrokken percelen

21910E0033/00T011

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 158 m² 297 m² 297 m²
Handelszaak 81 m² 84 m² 84 m²
Productieactiviteiten ambachtelijk 140 m² 0 m² 0 m²

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
15-02-2002 ENS/191567 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

120 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn