Auguste Rodinlaan 19-21
1050 Elsene

Gewestelijke referentie PU/650758
Gemeentelijke referentie 1975/141-29/19-21 FS
Gebruikersnaam 1504242
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van zaterdag 3 december 2022 tot zaterdag 3 december 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
  • De indieningsdatum is te oud
  • De indieningsdatum wordt niet vermeld
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening
Betekening van de beslissing 30-08-1976

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
07-03-2022 09/PU/1834724 24-08-2022
28-12-2021 09/SFD/1828343 15-06-2022
04-03-2021 09/PU/1778243
09-01-2007 PU/233437 13-12-2007
24-05-2006 PU/233130 30-07-2007
12-12-1974 09/PU/1861047 14-01-1975
Ontbrekend gegeven PU/650747 30-04-1914
Ontbrekend gegeven PU/650750 30-09-1919
Ontbrekend gegeven PU/650753 22-01-1918
Ontbrekend gegeven PU/650756 29-09-1921
Ontbrekend gegeven PU/650757
Ontbrekend gegeven PU/650759 01-04-1977
Ontbrekend gegeven PU/650760 12-06-1987
Ontbrekend gegeven PU/650761 30-03-1989

Tijdslijn

De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent