NL    FR

de Stassartstraat 91
1050 Elsene

Gewestelijke referentie PU/645537
Gemeentelijke referentie 2017/331-95/91 FULL SCAN
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van zaterdag 28 januari 2023 tot zaterdag 28 januari 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Werken niet overeenkomstig de stedenbouwkundige vergunning n°2014/431-95/91 regelen met name de uitbreiding van de kelder en de bouw van een engelse koer, de uitbreiding van de woning van het gelijkvloers op de kelder door het verwijderen van de opslagruimtenen en de gemeenschappelijke ruimten, de verhoging van het bijgebouw, de vervanging houtramen door de ramen in PVC (à vérifier)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 20-07-2017
Betekening van de beslissing 27-05-2021

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
01-09-2022 09/PU/1853406
26-08-2016 PU/609346 26-08-2017
10-10-2014 PU/550096 04-12-2015
Ontbrekend gegeven PU/639703
Ontbrekend gegeven PU/639705 03-04-1936

Tijdslijn