FR    NL   

Alsembergsesteenweg 565
1180 Ukkel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerkHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentiePU/644570
Identificatiecode1498391
Gemeentelijke referentie16-43576-2017

Chronologie

Stap Datum
Indiening 13-07-2017
Extra elementen 05-10-2017
Ontvangstbevestiging volledig dossier 26-10-2017
Begin van openbaar onderzoek 20-11-2017
Einde van het openbaar onderzoek 04-12-2017
Overlegcommissie 20-12-2017
Kennisgeving van besluit 09-08-2018

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

het verhogen van drie niveaus en renoveren van een bestaande huisbewaarderswoning in GV+1 (met geplaveide erfdienstbaarheidsdoorgang dat toegang geeft aan tot de Grachtstraat), inbegrepen het conform stellen van een wooneenheid op de GV+1 en het scheppen van een nieuwe wooneenheid in triplex

Betrokken percelen

21616A0262/00M000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 75 m² 235 m² 235 m²

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
13-10-2021 16/PU/1810556 In onderzoek
05-11-2015 PU/584977 18-10-2016 Toegekend
06-12-2010 PU/364246 Geweigerd
10-11-1111 PU/363701 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

Gegevens niet beschikbaar

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn