NL    FR

d'Anethanstraat 027
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie PU/644032
Gemeentelijke referentie 2017/301=063/027-029
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van zaterdag 25 november 2017 tot zaterdag 9 december 2017. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Andere

Voorwerp van de aanvraag

REALISE - in een gebouw met gemengd gebruik (productieactiviteit en een woning), opdelen van de bestaande woning in 3 wooneenheden en bouwen van een terras aan de achtergevel op het niveau op de 2de verdieping

Chronologie

Fase Datum
Indiening 10-07-2017
Bijkomende elementen 31-10-2017
Volledig dossier 17-11-2017
Begin van openbaar onderzoek 25-11-2017
Einde van openbaar onderzoek 09-12-2017
Overlegcommissie 21-12-2017
Betekening van de beslissing 08-02-2018
Begin van de werken 14-05-2019
Einde van de werken 15-06-2020
Geldigheid van de vergunning 08-02-2020

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 628 m² 628 m² 628 m²
Ambachtelijke productieactiviteiten 853 m² 853 m² 853 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
15-09-2022 15/PU/1854714
17-06-2022 15/PU/1845866 16-11-2022
12-10-2021 15/PU/1810334
28-08-2020 15/PU/1758585

Tijdslijn