Generaal Eenensstraat 030
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie PU/633308
Gemeentelijke referentie 2017/122=113/030
Gebruikersnaam 1487756
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 28 augustus 2017 tot maandag 11 september 2017. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord

Voorwerp van de aanvraag

Op een perceel met een voorgebouw en een achtergebouw met gemengd bestemmingen (3 woningen en een werkplaats) in het voorgebouw toevoegen van een extra verdieping aan het voorgebouw en er een vierde woning in inrichten, inrichten van een terras achteraan op de vierde verdieping, creëren trapopening tussen het gelijkvloers en de kelderverdieping om de toiletten voor het werkplaats in te richten in de achtergebouw wijzigen van het gebruik van het werkplaats in een werkplaats voor een traiteur (activiteit voor de vervaardiging), bouwen van een volume op het gelijkvloers dat het voor- en het achtergebouw verbindt en verhogen van de gemene muur met het nr 32 Generaal Eenens, inrichten van het dak van het achtergebouw als terras/ moestuin, toevoegen van drie volumes op het dak van het achtergebouw waarvan twee voor de toegang aan de moestuin

Chronologie

Fase Datum
Indiening 29-03-2017
Bijkomende elementen 13-06-2017
Begin van openbaar onderzoek 28-08-2017
Einde van openbaar onderzoek 11-09-2017
Overlegcommissie 05-10-2017
Betekening van de beslissing 01-02-2018

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 0 m² 8 m² Ontbrekend gegeven
Huisvesting 262 m² 350 m² Ontbrekend gegeven
Ambachtelijke productieactiviteiten 215 m² 211 m² Ontbrekend gegeven
Productie van materiële diensten 0 m² 58 m² Ontbrekend gegeven
Bewaring / opslag 0 m² 44 m² Ontbrekend gegeven
Andere 0 m² 33 m² Ontbrekend gegeven

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
17-12-2021 15/CL2/1825379
06-04-2021 15/PU/1781635 26-04-2022
05-12-2018 15/PFD/1696165

Tijdslijn