Vilvoordselaan 100
1000 Brussel

Gewestelijke referentie PU/593149
Gemeentelijke referentie V204/2016
Gebruikersnaam 1450227
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 11 augustus 2022 tot donderdag 11 augustus 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 22-02-2016
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 487 m² 487 m² Te bepalen
Huisvesting 113 m² 113 m² Te bepalen
Handelszaak 1.103 m² 1.103 m² Te bepalen
Ambachtelijke productieactiviteiten 418 m² 418 m² Te bepalen
Bewaring / opslag 3.932 m² 4.099 m² Te bepalen
Andere 19 m² 19 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
10-05-2022 04/IPEMOD/1841324
29-06-2020 04/PU/1752785 03-03-2021
02-03-2020 04/IPEPLP/1743843 15-03-2021
07-07-2004 04/IPECL3/444325 02-07-2004

Tijdslijn