Ernest Vander Aastraat 21
1020 Brussel

Gewestelijke referentie PU/591662
Gemeentelijke referentie E119/2016
Gebruikersnaam 1448894
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 23 juni 2022 tot donderdag 7 juli 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Enerzijds, creëren van bijgebouw op het gelijkvloers van een gebouw met 4 woningen tot aan het einde van het perceel met behoud van een deel van de bestaande koer en sluiten van de balkons aan de achtergevel over 3 verdiepingen; anderzijds, inrichten van de zolder tot woning en creëren van dakkapellen aan de voor-en achtergevel en tenslotte plaatsen van witte PVC ramen op de voorgevel (in overeenstemming brengen)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 02-02-2016
Begin van openbaar onderzoek 23-06-2022
Einde van openbaar onderzoek 07-07-2022
Overlegcommissie 27-07-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 0 m² 58 m² Te bepalen
Huisvesting 274 m² 267 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn