Vergotesquare 047
1030 Schaarbeek

  • Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geachtHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 8 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentiePU/576471
Identificatiecode1435257
Gemeentelijke referentie2015/331=274/047

Chronologie

Stap Datum
Indiening 11-08-2015
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 28-04-2016
Overlegcommissie 09-06-2016
Kennisgeving van besluit 27-04-2018

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

dans une maison unifamiliale, réaménager la zone de recul

Betrokken percelen

21911C0142/00E003

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
27-11-2020 15/PU/1767638 17-08-2021 Toegekend
25-08-2017 15/CPFD/649519 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

90 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn