NL    FR

de Stassartstraat 91
1050 Elsene

Gewestelijke referentie PU/550096
Gemeentelijke referentie 2014/431-95/91 FULL SCAN
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van vrijdag 22 mei 2015 tot maandag 8 juni 2015. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk

Voorwerp van de aanvraag

Verdelen van een eengezinswoning in 3 woningen met uitbreiding achteraan tot de eerste verdieping en oprichting van dakkapel achteraan

Chronologie

Fase Datum
Indiening 10-10-2014
Volledig dossier 08-12-2014
Begin van openbaar onderzoek 22-05-2015
Einde van openbaar onderzoek 08-06-2015
Overlegcommissie 24-06-2015
Betekening van de beslissing 04-12-2015
Begin van de werken 14-12-2015
Geldigheid van de vergunning 03-12-2017

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 265 m² 334 m² 334 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
01-09-2022 09/PU/1853406
20-07-2017 PU/645537 27-05-2021
26-08-2016 PU/609346 26-08-2017
Ontbrekend gegeven PU/639703
Ontbrekend gegeven PU/639705 03-04-1936

Tijdslijn