Weggevoerdenstraat 32
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Gewestelijke referentie PU/541409
Gemeentelijke referentie /19758/
Gebruikersnaam 1404067
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 24 oktober 2011 tot maandag 7 november 2011. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst

Voorwerp van de aanvraag

Slopen van een bestaande garage en het bouwen van een nieuw gebouw met drie appartementen en een parking op de gelijkvloerse verdieping van het perceel

Chronologie

Fase Datum
Indiening 29-07-2011
Begin van openbaar onderzoek 24-10-2011
Einde van openbaar onderzoek 07-11-2011
Overlegcommissie 22-11-2011
Betekening van de beslissing 28-03-2012

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
12-05-2022 18/AA/1841749 25-07-2022
03-05-2012 18/GOU/465419
18-11-2009 PU/540876 04-01-2010
Ontbrekend gegeven PU/532390 30-11-1964

Tijdslijn