Louizalaan 176
1050 Brussel

  • Andere

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentiePU/519532
Identificatiecode1384353
Gemeentelijke referentieL48/2010

Chronologie

Stap Datum
Indiening 04-05-2010
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Gegevens niet beschikbaar

Betrokken percelen

21807G0111/00G000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
01-07-2020 04/PU/1753016 03-06-2021 Toegekend
30-04-2013 PU/525632 16-01-2014 Toegekend
22-04-2011 ENS/523421 Geweigerd
16-11-2007 PU/517538 26-06-2008 Toegekend
21-04-2004 ENS/513689 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

Gegevens niet beschikbaar

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn

Geannuleerd