Stallestraat 63
1180 Ukkel

Gewestelijke referentie PU/380306
Gemeentelijke referentie 16-38494-2008
Gebruikersnaam 1305929
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 5 januari 2009 tot maandag 19 januari 2009. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst

Voorwerp van de aanvraag

L'aménagement d'une zone de 12 places de parking

Chronologie

Fase Datum
Indiening 30-04-2008
Begin van openbaar onderzoek 05-01-2009
Einde van openbaar onderzoek 19-01-2009
Overlegcommissie 04-02-2009
Betekening van de beslissing 21-04-2009

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
01-10-2021 16/PU/1800654 17-01-2022
13-11-2020 16/PU/1765946 29-04-2021
25-04-2016 PU/599001 27-09-2016
29-11-2013 16/IPEPLP/494741 05-09-2014
13-06-2013 PU/488521 15-05-2014
23-08-2010 CL3/457352 20-08-2010
06-05-1997 16/PFD/111618-01
Ontbrekend gegeven PU/341062
Ontbrekend gegeven PU/341122
Ontbrekend gegeven PU/341417
Ontbrekend gegeven PU/341517

Tijdslijn