Scheldestraat 131
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Gewestelijke referentie PU/285570
Gemeentelijke referentie PU-35120
Gebruikersnaam 1205341
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 11 augustus 2022 tot donderdag 11 augustus 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het gebruik van gebruik van het hele of een deel van een bebouwd goed zonder werken

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 03-09-2010
Bijkomende elementen 03-11-2010
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
20-10-2021 12/CL2/1811460 23-06-2022
01-10-2019 12/CL2/1727242
01-10-2019 12/PU/1727237 30-07-2021
14-08-1997 ENS/210498 09-01-1998
03-02-1987 PU/216430 14-08-1987

Tijdslijn