NL    FR

de Fierlantstraat 103
1190 Vorst

Gewestelijke referentie PU/270076
Gemeentelijke referentie PU 24622
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van dinsdag 8 december 2009 tot dinsdag 22 december 2009. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Verbouwen of renoveren met wijzigen van het volume

Voorwerp van de aanvraag

Bouwen van twee verdieping, bouwen van twee dakkapellen, inrichting van 7 woning.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 01-10-2009
Volledig dossier 23-11-2009
Begin van openbaar onderzoek 08-12-2009
Einde van openbaar onderzoek 22-12-2009
Overlegcommissie 19-01-2010
Betekening van de beslissing 30-04-2010

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
01-09-2022 07/PU/1853415
02-12-2021 07/PU/1824378
04-04-2019 07/PU/1708558 20-09-2021
05-09-2016 PU/610238
07-02-2013 PU/482738
26-12-1930 PU/255927 26-12-1930

Tijdslijn