Louis Lepoutrelaan 68
1050 Elsene

  • Het plaatsen van 3 (aantal) publiciteitsbord(en), met een totale oppervlakte van 3 m²

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentiePU/234306
Identificatiecode1190977
Gemeentelijke referentie2008/379-213/68 (FULL SCN)

Chronologie

Stap Datum
Indiening 02-10-2008
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit 30-04-2021

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

plaatsinf van drit uithangboorden

Betrokken percelen

21447B0313/00Y025

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
30-08-2019 09/PU/1724019 06-04-2021 Toegekend
29-12-2009 PU/276341 04-11-2011 Toegekend
28-06-2006 PU/233193 22-06-2007 Toegekend
PU/671307 In onderzoek
ENS/671317 In onderzoek
PU/671321 In onderzoek
PU/685646 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

90 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn