Mignot Delstanchestraat 16
1050 Elsene

Gewestelijke referentie PU/233741
Gemeentelijke referentie 2007/309-232/16 FULL SCAN
Gebruikersnaam 1188520
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 3 september 2007 tot maandag 17 september 2007. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst

Voorwerp van de aanvraag

Extension d'une maison unifamiliale au niveau du sous-sol et du rez-de-chaussée arrière et création d'une terrasse et d'un escalier menant au jardin

Chronologie

Fase Datum
Indiening 02-08-2007
Begin van openbaar onderzoek 03-09-2007
Einde van openbaar onderzoek 17-09-2007
Overlegcommissie 03-10-2007
Betekening van de beslissing 21-01-2008

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
27-05-2021 09/PU/1787740 19-04-2022
28-03-1922 09/PU/1821155

Tijdslijn