NL    FR

Notelaarstraat 214
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie PU/220581
Gemeentelijke referentie 2008/469=201/214-216
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van vrijdag 23 januari 2009 tot vrijdag 6 februari 2009. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Verbouwen of renoveren met wijzigen van het volume

Voorwerp van de aanvraag

Verhogen van een verdieping (G+4) aan een paartementsgebouw, bouwen van een zadeldak en van dakkapellen, toevoegen van een woning, uitvoeren van structurele binnenwerken, wijzigen van de voorgevel, bouwen van een bijgebouw op het achterstegelijkvloers, inrichten van een terras op het achterste eerste verdieping

Chronologie

Fase Datum
Indiening 26-11-2008
Bijkomende elementen 04-12-2008
Volledig dossier 09-01-2009
Begin van openbaar onderzoek 23-01-2009
Einde van openbaar onderzoek 06-02-2009
Overlegcommissie 20-02-2009
Betekening van de beslissing 28-07-2009
Begin van de werken 12-10-2011
Einde van de werken 15-10-2020
Geldigheid van de vergunning 27-07-2012

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
11-02-2022 15/PU/1831086 17-05-2023

Tijdslijn