Zuidlaan 49
1000 Brussel

  • Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbordHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 2 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentieENS/611287
Identificatiecode1466936
Gemeentelijke referentieM1118/2016

Chronologie

Stap Datum
Indiening 23-09-2016
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 04-10-2016
Kennisgeving van besluit 04-11-2016

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Gegevens niet beschikbaar

Betrokken percelen

21816C0249/00K009, 21816C0231/00Y007, 21816C0026/00V024, 21812N0890/00C000, 21802B0081/00N000, 21803C0392/00A000, 21009A0403/00C002, 21009A0400/00R000, 21009A0375/00N000, 21009A0373/00T000, 21009A0368/00E002, 21808H1981/00K000, 21804D0900/00E002, 21802B0487/02_000, 21802B0487/00G000, 21812N0670/00L002, 21811M0177/00L002, 21811M0197/00D012, 21811M0197/00W011, 21809K0025/00B002, 21810L2056/00P000, 21810L2201/00R018, 21810L2202/00A003, 21810L2201/00E017, 21809K0187/00A016

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Geen gegevens beschikbaar

Theoretische verwerkingstijd

Gegevens niet beschikbaar

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn