Louizalaan 326
1050 Brussel

Gewestelijke referentie ENS/524144
Gemeentelijke referentie L113/2010
Gebruikersnaam 1387975
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van zondag 26 juni 2022 tot zondag 26 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Andere

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 17-09-2010
Betekening van de beslissing 25-05-2011

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
23-03-2022 04/IPERPLP/1835469 23-05-2022
22-03-2022 04/PU/1835618
04-01-2022 04/PFD/1828081
28-12-2021 04/PU/1826957
13-05-2020 09/IPEPLP/1749000 01-02-2022
04-02-2016 CL3/591906 22-02-2016
13-10-2014 PU/550181 19-02-2015
10-07-2014 PU/543481
18-04-2013 PU/525583 06-03-2014
10-05-2011 04/PFD/403572
30-12-2008 ENS/521130 02-03-2011
23-12-2008 PU/521161 27-08-2009
24-01-2002 04/IPECL3/439229 22-01-2002
18-11-1996 ENS/507337 21-03-1997
24-08-1995 PU/504973 19-06-1996

Tijdslijn